Essay Uni Muster How To Essay Template Cheap Scholarship Essay Editing For Hire Ca English Essay My Daily Routine Topic Popular Best Essay Ghostwriter Website For Mba Domestic Violence In Society Essay Conclusion

dr Paulina Gwoździewicz-Matan


Jest radcą prawnym wpisanym na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w prawie ochrony własności intelektualnej, w tym prawie autorskim, prawie własności przemysłowej oraz prawie informatycznym. Zajmuje się też problematyką prawa ochrony dóbr kultury oraz funkcjonowania instytucji kultury. Jest autorką kilkunastu publikacji z tego zakresu.

Prowadzi bieżącą obsługę instytucji kultury. Doradza klientom indywidualnym, szczególnie w zakresie umów prawnoautorskich, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz w sektorze informatycznym.

Biegle włada językiem angielskim i niemieckim.