Jakub Matan


Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. W trakcie swojej zawodowej kariery współpracował z licznymi kancelariami prawnymi zajmującymi się obsługą klientów indywidualnych i korporacyjnych, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie zamówień publicznych oraz prawie administracyjnym, w tym w zakresie prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów z sektora energetycznego, z branży budowlanej, transportowej oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Biegle włada językiem angielskim, w tym angielskim prawniczym udokumentowanym certyfikatem ILEC, a także językiem hiszpańskim. 

Uprawnia aktywnie sport, w tym w szczególności piłkę nożną (w tym futsal) oraz narciarstwo i snowboarding. Interesuje się literaturą, muzyką i podróżuje.